<![if lte IE 11]> <![endif]>
+420 799 112 714 office@jmzdravotni.cz

Projekty

Páteřní technická a dopravní infrastruktura

Jako první byl realizován projekt „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura“, který byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) prostřednictvím Regionálního programu NUTSII Jihovýchod. Vybudováním tohoto projektu byla zajištěna standardní dopravní dostupnost celého území prostřednictvím výstavby páteřní komunikace a základní technické obslužnosti a hygienických standardů celého území prostřednictvím zavedení inženýrských sítí. Projekt zahrnuje:

 1. Vodovod pitné vody
 2. Vodovod minerální vody
 3. Vodovod užitkové vody
 4. Kanalizace splašková
 5. Kanalizace dešťová
 6. Komunikace
 7. Cyklostezka
 8. Veřejné osvětlení
 9. Příprava optokabelů
 10. Plynovod

Lázeňský a rekreační resort

Vedle přípravy a realizace projektu infrastruktury soustředila společnost svoji činnost na scelování pozemků, přípravu proveditelného konceptu dalšího rozvoje a průběžná jednání s potenciálními investory. V současnosti vlastní společnost více jak 30 ha pozemků, kde by měly být realizovány aktivity, které ve vzájemné synergii vytvoří resort nadregionálního významu, z toho je cca 20 ha určeno pro rozvoj lázeňské zóny. Základním cílem bylo vytvořit moderní a nadčasový termální resort, soustředěný především na relaxační a odpočinkový pobyt klientů. Ubytování klientů v několika typech hotelů rozdělených do příslušných ekonomických kategorii. Vytvoření parkového a krajinářsky hodnotného prostředí sloužícího k odpočinku a relaxaci. Součástí konceptu je určení zón pro podporu rozvoje volnočasových aktivit v rámci území v návaznosti na strategické zaměření celého regionu, tj. procházkové kolonády, přístup k vodě, využití pobřeží. Podstatnou vlastností je provázanost areálu s hodnotnými a kulturními akcenty okolí jako je např. archeologické naleziště Hradisko u Mušova nebo nabídka dostatečného vyžití nejen aktivním turistům a cyklistům v rámci návštěvy oblasti Pasohlávek prostřednictvím cyklostezek a pěších tras s regionální a nadregionální návazností.

Cílovou skupinou návštěvníci v produktivním a poproduktivním věku. Celý areál by měl být koncipován s důrazem na vznik klidového prostředí za účelem relaxace, odpočinku, rehabilitace a zejména kontaktu s jedinečnou přírodou, která bude v rámci řešeného území doplňovat jedinečnou scenérii Pavlovských vrchů.

Návrh územního řešení má za cíl podporovat účelnost využití pro odpočinek, relaxaci či několikatýdenní léčbu. Budovy budou navrženy nízkopodlažní, vhodné i pro návštěvníky s omezenou pohybovou schopností. Důležitá je jednoduchá orientace v areálu, snadná dostupnost pavilonů, dostatek místa pro individuální odpočinek, využití eko-trendů v architektuře, soulad s přírodou, využití potravin a surovin od místních dodavatelů a tradičních regionálních potravin.

Přehled plánovaných funkčních celků v lázeňském a rekreačním resortu: 

 1. Přírodní léčebné lázně, jednodenní lázně a tradiční čínská medicína
 2. Hotel Wellness 4* a konferenční centrum
 3. Záchytné parkoviště
 4. Turistické informační centrum, kanceláře, vyhlídková restaurace
 5. Hotelová depandance
 6. Nákupní zóna
 7. Restaurace
 8. Ubytování pro zaměstnance, zázemí pro správu území
 9. Rodinné domy
 10. Apartmánové domy
 11. Ostatní služby a obchod
 12. Lokální infrastruktura a lázeňská zeleň
 13. Rozšíření jednodenních lázní – dostavba balneocentra
 14. Diagnostické a rehabilitační centrum pro sportovce
 15. Rozšíření přírodních léčebných lázní – dostavba ubytovacích kapacit
 16. Stavby pro kulturu
 17. Apartmánové domy

Další investiční aktivity nezahrnuté v projektovém záměru

 1. Odborný lázeňský léčebný ústav
 2. Výzkumné a vývojové centrum
 3. Seniorské bydlení

OLÚ – Odborný léčebný ústav

Jedním z dílčích funkčních celků je tzv. sanatorium neboli odborný léčebný ústav ve dvou etapách. První etapa v rozsahu 140-170 lůžek zejména pro léčbu pohybového ústrojí (rehabilitace v oblasti ortopedie a traumatologie), v druhé etapě pak v obdobném rozsahu pro léčbu neurologických, kožních, gastroenterologických či gynekologických obtíží. V systému zdravotnických zařízení na území Jihomoravského kraje chybí pooperační úrazová péče – chybí dostatečná kapacita rehabilitačních zařízení. Cílem navrhovaného projektu je kromě zvýšení kapacity lůžek odborných léčebných ústavů zajištění návaznosti včasné rehabilitace na jednotlivé nemocnice zejména v Brně. Tato komplexnost zajistí vyšší typ následné péče.
Více na samostatné webové stránce Sanatoria Pálava ZDE

 

podívejte se na video