<![if lte IE 11]> <![endif]>
+420 799 112 714 office@jmzdravotni.cz

Přírodní

geotermální zdroj

Zájmové území Pasohlávky disponuje významnými zdroji geotermální vody s teplotou mezi 40-46°C, kdy jejich ověřená vydatnost je dostatečnou zárukou pro zajištění potřeb zamýšleného termálního resortu.

Termální vody z těchto zdrojů v oblasti Pasohlávky – Mušov obsahují při uvedených teplotách v jednom litru vody kolem 10 g sirovodíku, čímž dosahují v ČR ojedinělé kvality. Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 290/1998 Sb. ze dne 26. listopadu 1998 prohlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR jeden z geotermálních pramenů za přírodní léčivý zdroj.

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřídel, který je decizním orgánem v otázkách využívání geotermálních zdrojů, ve svém stanovisku ze dne 16.9.2002 uvádí, že tento léčivý zdroj je způsobilý pro využití k lázeňským účelům.