Oznámení o zahájení nabídkového řízení

Obchodní společnost Thermal Pasohlávky a.s., IČO: 277 14 608, DIČ: CZ27714608, se sídlem Pasohlávky č. p. 1, PSČ 691 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4822, na základě rozhodnutí svých akcionářů oznamuje tímto zahájení nabídkového řízení na prodej strategických pozemků v lokalitě Pasohlávky, které jsou ve vlastnictví společnosti a jsou určené zejména k výstavbě lázeňského resortu. Tento projekt je v souladu s územním plánem obce Pasohlávky, je k němu zpracována územní studie a projektový záměr.
Konkrétně jde o tyto pozemky (dále jen „pozemky“)
 • části pozemků p.č. 3163/590,
 • části pozemků p.č. 3163/591,
 • 3163/595,
 • části pozemků p.č. p.č. 3163/596,
 • č. 3163/754
 • č. 3163/778

vše v k.ú. Mušov

 • č. 5767,
 • č. 5768,
 • č. 5769,
 • č. 5772

vše v k.ú. Pasohlávky

Celková rozloha pozemků je cca 222.647 m2.

Thermal Pasohlávky tímto zveřejňuje zahájení nabídkového řízení, jehož cílem je najít kupujícího, který nabídne nejvyšší nabídkovou cenu za pozemky a současně splní další podmínky, které jsou podrobně specifikovány v podmínkách nabídkového řízení.

Lhůta pro předložení nabídek do nabídkového řízení začíná dnem 1.8.2018 a končí 1.10.2018 ve 12:00 hod.

Podmínky nabídkového řízení jsou všem volně ke stažení níže na této stránce, přičemž každý zájemce může požádat o zaslání souboru příloh zasláním emailu na adresu informace@thermalpasohlavky.cz, který bude obsahovat identifikaci zájemce, definici odpovědné osoby a kontaktní údaje na tuto odpovědnou osobu. V případě zájmu je možné pro zájemce zorganizovat prohlídku pozemků na místě.

Zájemci o koupi pozemků berou na vědomí zejména, že:

 • Thermal Pasohlávky může zrušit nebo jakkoliv změnit svůj záměr vypsat nabídkové řízení kdykoli, a to i bez udání důvodu
 • Vyjádření zájmu o poskytnutí informací ze strany zájemce nezakládá žádné právo na koupi pozemků ani na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s vyjádřením zájmu, prohlídkou pozemků, analýzou podkladů apod.
 • V případě, že v průběhu lhůty pro předložení nabídek, dojde k doplnění nebo jakékoliv změně podstatné pro zájemce, bude toto neprodleně zveřejněno na webu zadavatele, registrovaným zájemcům bude informace zaslána na jejich kontaktní email.