<![if lte IE 11]> <![endif]>

O lokalitě

Budoucí lázeňská a rekreační oblast v Pasohlávkách je součástí tzv. zájmového území, které zahrnuje i další funkce, včetně přechodného a trvalého bydlení. Pokrývá pruh území nad jezerem – zhruba od silnice I/52 na východě, až k zastavěné ploše obce Pasohlávky na západě.

Z hlediska vlastnictví pozemků jde o rozmanité území.
Dominuje v něm několik významných vlastníků, z nichž někteří připravují vlastní investiční záměry.

Územní plán

Územní plán byl schválen v roce 2002 usnesením obecního zastupitelstva Pasohlávky.
Zájmové území o délce 2 500 m a šířce od 300 do 750 m na severním břehu vodní nádrže Nové Mlýny I (Mušovské jezero) řeší jako zastavěnou rekreačně sportovní zónu i s plochou vymezenou pro stavbu lázeňského zařízení, s přibližným limitem 15 000 rekreovaných osob. Celková plocha řešeného území je kolem 100 ha.
P zeleně pruh – orná půda
P zeleně – sady
F -léčebné lázně
B – bydlení
R okrově – rekreace
R žlutě – sport
S oranžově – smíšené plochy
S – smíšené plochy
O – lázeňské
D – občanská vybavenost
Zelená – doprava / parkoviště
Písková – zeleň
Tečkovaná – geotermální vrty
Čára – hranice k.ú.