Územní plán

Územní plán byl schválen v roce 2002 usnesením obecního zastupitelstva Pasohlávky. Zájmové území o délce 2 500 m a šířce od 300 do 750 m na severním břehu vodní nádrže Nové Mlýny I (Mušovské jezero) řeší jako zastavěnou rekreačně sportovní zónu i s plochou vymezenou pro stavbu lázeňského zařízení, s přibližným limitem 15 000 rekreovaných osob. Celková plocha řešeného území je kolem 100 ha.

P zeleně pruh orná půda S smíšené plochy
P zeleně sady O lázeňské
F léčebné lázně D občanská vybavenost
B bydlení Zelená doprava - parkoviště
R okrově rekreace Písková zeleň
R žlutě sport Tečkovaná geotermální vrty
S oranžově smíšené plochy Čára hranice k.ú.