Pro investory

Budoucí lázeňská a rekreační oblast v Pasohlávkách je součástí tzv. zájmového území, které zahrnuje i další funkce, včetně přechodného a trvalého bydlení. Pokrývá pruh území nad jezerem - zhruba od silnice I/52 na východě,
až k zastavěné ploše obce Pasohlávky na západě. Z hlediska vlastnictví pozemků jde o rozmanité území.
Dominuje v něm několik významných vlastníků, z nichž někteří připravují vlastní investiční záměry.