Organizační struktura společnosti

VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
Člen:Jan Duda
Člen:Václav Eliáš
Člen:Radomír Pavlíček
Člen:Ing. arch. Jana Kochová
Člen:Jan Grois, MBA
Člen:Ing. Petr Kunc
PŘEDSTAVENSTVO
Předseda:Ing. Martin Itterheim
Člen:JUDr. Jiří Oliva
Člen:Ing. Jakub Janok