Kontakt

Thermal Pasohlávky a.s.
sídlo: Pasohlávky 1, 691 22, Pasohlávky
kancelář: Cejl 530/73, 602 00 Brno

tel./fax: +420 545 175 859
e-mail: office@thermalpasohlavky.cz
web: www.thermalpasohlavky.cz
IČ: 27714608
DIČ: CZ27714608


Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.