Páteřní technická a dopravní infrastruktura

Jako iniciační byl realizován projekt „Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura“, který byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) prostřednictvím Regionálního programu NUTSII Jihovýchod.

Vybudováním tohoto projektu byla zajištěna standardní dopravní dostupnosti celého území prostřednictvím výstavby páteřní komunikace a základní technické obslužnosti a hygienických standardů celého území prostřednictvím zavedení inženýrských sítí. Realizace projektu páteřní technické a dopravní infrastruktury znamená významný impuls pro další projekty, které vytvoří ze zájmové oblasti významný rozvojový pól regionu.

Podmínkou rozvoje území je zajištění dostatečné kapacity pitné vody v území, plynu, elektrické energie, likvidace odpadních vod a likvidace dešťové vody, vše pro větší množství obyvatel. Tento projekt není závislý na jiném investičním projektu významných subjektů a vlastníků nemovitostí v zájmovém území. Naopak – na něm jsou závislé další aktivity, což je i výchozím předpokladem pro zajištění spolufinancování a udržení projektu.